PASTANE FIRINI TEKNOLOJİLERİ

PASTANE FIRINI TEKNOLOJİLERİ

Pastane ve pastacılık sektörü son yıllarda büyük atılım yapmaktadır. Güncel davranışlarımız değişmiş, eskiden evlerde yapılan çay saatleri pastanelere taşınmıştır. Yine şehirleşme oranı arttıkça insanların vakit geçirebileceği pastane türü yerlere olan ihtiyaç da artmıştır. Özellikle gençler evden çok pastane gibi mekânlarda bir araya gelmeye başlamışlardır. Bu değişim, şehirlerde ardı ardına pastanelerin açılmasına yol açmıştır. Her köşe başında bir pastaneye rastlamak artık normal kabul edilmektedir

Pastanelerin çoğalması, pastacılık üretiminde kullanılan Fırın Ekipmanlarının üretimini de artırmıştır. Eskiden bu yana sektörde olan firmaların yanında yeni firmalar da gelişen bu sektörden pay almak istemektedir. Başka alanlarda ismini duyurmuş büyük firmalar da hızla gelişen bu alanda da faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu nedenle rekabetin de yüksek olduğu bir sektör haline gelmiştir.

Pastane grubu ürünler, ekmek üretmek için kullanılanlar kadar büyük olmak zorunda değildir. Pastanenin müşteri potansiyeline göre küçük, orta ve büyük boylarda olabilir. Karıştırıcılar, değişik tipteki pişirim fırınları bu grupta yer alan cihazların başında gelmektedir. Yine hamur şekillendiren değişik cihazlar pastane grubu ürünler içinde sayılmaktadır.

Süsleme ve sunum güzelliği, pastane ürünleri için çok daha fazla önemli hale gelmiştir. Temel ihtiyaçtan çok, zevke hitap eden pastanecilik sektöründe pastane grubu makineler, daha fazla estetik ürün çıkartacak şekilde tasarlanmaya başlanmıştır. Ürünleri süsleyen, desen veren, özgün sunum sağlayan cihazlar tercih edilmeye başlamıştır.

Sektöre üretim yapan firmalar, daha uygun fiyata, daha kolay kullanılan, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan, daha estetik ürün veren ve daha az enerji tüketen cihazları üretmek için kıyasıya rekabet halindedir. Ergonomik cihaz üretimi, firmaları bu ağır rekabette bir adım öne çıkartmaya yarayan önemli bir enstrümandır. Bu nedenle firmalar cihaz tasarımına daha fazla önem vermektedir. Üretimde kullanılan malzemeler üzerinde de ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Daha iyi yalıtım yaparak daha az enerji harcayan cihazlar tasarlanmaktadır. Özellikle pişirim kalitesi, kullanılan makinelerin en önemli çıktısı olmaktadır. Bu nedenle pişirim kalitesini artıran, ısıyı ve buharı pişirme alanında en düzgün şekilde dağıtan cihaz üretme konusunda iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir.